Yachtmaster lockar allt fler

Home » Aktuellt » Yachtmaster lockar allt fler

By micke on September 25, 2017. No Comments

Vill man testa sina gränser så kan de tuffa examina Yachtmaster eller Master of Yachts vara något att satsa på. Vi har tagit en kurs!

Varför ta en komplicerad navigationsexamen, som kräver veckor av studier och månader på havet för att samla seglad distans och som inte ens gäller för svenskflaggade båtar?

Svaret måste ligga i att det är just svårighetsnivån – det är utmaningen att ta en examen som bara några tiotal svenskar lyckats ta hittills. Det är också delvis svårighetsnivån som gör att Fartygsbefäl klass 8 har blivit populär bland vanliga båtägare trots att det egentligen bara krävs förarintyg eller kustskepparintyg för svenska fritidsbåtar och fritidsskepp – det vill säga om man inte använder båten i sitt yrke på något sätt.

Yachtmaster och Master of Yachts är två mycket närliggande versioner av utländska examina. De är både fritids- och professionella befälhavarintyg.

Bara det praktiska provet tar mellan 8–12 timmar att genomföra, vilket kittlade tanken på att testa om jag skulle klara ett sådant prov.

Förkunskapskraven är omfattande, där teoretiska färdigheter i navigation i nivå med kustskepparintyget är den enkla delen. Sedan tillkommer strömberäkningar och inte minst att räkna med tidvattenkurvor och sekundärhamnar, vilket brukar vara bland de svåraste momenten för oss nordbor, som inte har något tidvatten hemma att räkna med.

Innan man får ta examen förutsätts också sjötid motsvarande minst 2 500–3 000 nautiska mil under minst femtio dygn, med fem övernattsseglingar på minst 60 M, varav två nätter som skeppare eller vaktchef. I faktarutan längst ner står mer om vilka förkunskapskrav de två examina kräver.

Kursen hos Sjösportskolan som leder till amerikanska Master of Yachts består av sju teoridagar på olika helger med fyra rejäla skriftliga prov efter varje del. Sedan är det fyra praktiska dagar ombord på en större båt då ytterligare genomgångar görs. Slutligen kommer en utomstående förhörsförrättare (ibland från USA eller England) och ett 8–12 timmars praktiskt och muntligt prov genomförs under en eller ett par dagar.

Gerhard Chronholm är den svenske kursledaren som leder utbildningen på engelska för den lilla gruppen svenskar, för att de ska vänja sig vid språket vid förhören. Intonationen är omisskännligt svensk och ibland dyker svenska uttryck med engelskt uttal upp, när rätt ord saknas i ordförrådet hos någon deltagare – något som ibland skapar lite skratt.

Efter teorikursens sju dagars mangling av bland annat tidvatten är det dags för fyra dagars praktik på segelbåt.

Eller motorbåt om man valt den inriktningen. Sedan är det dags för det praktiska provet.

Examinatorn är vanligen en engelsman eller amerikan, men numera har svenske Dick Berghede, som grundade Sjösportskolan en gång i tiden, behörighet att genomföra examinationerna. Dick hade ett absolut stenansikte genom hela dagen, som började klockan 8.00 med att examensdeltagarna fick leda varsin del av en fullödig säkerhetsgenomgång. Dagen avslutades strax efter klockan 18.00, när de muntliga genomgångarna på land var klara. Någon nattmanövrering ingick inte i detta test, men ibland kan natten också användas.

Den enda kvinnliga kursdeltagaren, Helena Björnberg, har tillsammans med sin man Håkan en stor brittiskflaggad Najad som de planerar att köra charter med, när de i sommar kastar loss för att leva ett liv på haven. Helena hade mycket erfarenhet innan, men valde att försöka lägga till Master of Yachts för att kunna vara vaktledare och uppfylla alla regler när de har betalande gäster ombord över till exempel Atlanten. ”Det var en mycket intensiv utbildning och hela utbildningen är på engelska vilket var tufft för mig”, säger Helena.

Harald Treutiger har tidigare jobbat vill jobba mer på sjön. I vinter har han jobbat som skeppare på charterbåt i Västindien mellan frilansjobb och har också tidigare gått en navigationskurs som man kan ta på distans.

– Master of Yachts har gett mig möjlighet att jobba som skeppare i Västindien ett par månader om året – behöver jag säga mer om glädjen och nyttan med utbildningen, säger Harald från Grenada.

Kursledaren Gerhard berättar att i svenska vatten fungerar Fartygsbefäl klass 7 (en 40 poängs högskoleutbildning) bättre, men vill man jobba bortom Sydnorge är det antingen skepparbrev (svensk sjökaptensutbildning), Master of Yachts eller Yachtmaster som gäller.

besättning under provdagen. Med tre personer som skulle examineras blev det många seglingsmanövrer, inklusive gippar, 360°-vändningar och man-överbord under segel. De fyra praktiska dagarna innan, när besättningen kände på båten ordentligt, visade sig vara viktiga – då drillades tilläggning och losskastning, upplockning av fendrar och att ge tydliga instruktioner på engelska till besättningen. En viktig del av provet är att visa att man som skeppare kan leda och fördela arbetet ombord.

Det fanns en del nervositet inför examensdagen och den första losskastningen tog en dryg halvtimme från hemmahamnen i Långedrag. Men allt eftersom dagen gick blev det enklare att hålla nerverna i schack och för deltagarna att visa upp sina bästa sidor.

Tre av fem i kursen klarade provet medan två deltagare fi ck den lägre nivån ”coastal” efter provet men kan göra om ”limited” examen inom ett år.

Jag ville också själv försöka genomföra en examination för Yachtmaster och valde att göra det på Malta. Medelhavet saknar förvisso stora tidvattenskillnader men har ett behagligt vinterklimat även de första dagarna i januari, när jag och två andra svenskar flög ner för att gå en kurs under fem dagar och sedan genomföra provet.

På Malta finns Kryssarklubbsmedlemmen Leon Schulz (numera i egen regi på Regina Laska), som gärna hjälper till med att arrangera en Yachtmasterkurs eller någon annan praktisk seglingskurs. Samtliga RYA:s (brittiska Royal Yacht Association) kurser har en hög grad av praktiskt innehåll och passar alla som vill bli bättre seglare eller motorbåtsförare.

Phil Palmer är en pensionerad brittisk polis som är ute och långseglar i Medelhavet med sin fru. Phil har stor erfarenhet efter att ha startat flera seglarskolor i England. Han fastnade här på Malta för tre år sedan och nu leder Phil Yachtmasterkurserna på Malta Sailing Academy.

Phil visade sig vara en lugn person som metodiskt gick igenom de områden som de flesta kursdeltagare brukar ha svårigheter med, tidvatten framför allt. Teori och praktik blandades under fem dagar. När jag tog körkort för bil för många år sedan for många av mina jämnåriga kamrater till Borlänge eller någon annan liten ort med lugn trafik, få rödljus och knappt några rondeller som kunde ställa till det under uppkörningen.

Malta kan beskrivas lite grand som Yachtmasters Borlänge. En del väljer att åka till Skottland med regn, kyla, mycket tidvatten och ofta hårt väder. Och får därmed ett tufft prov. Medan Malta knappt erbjuder några grund, inget tidvatten, behaglig temperatur och chans till lite skön semester under tiden efter kursen. Men i princip är man upptagen från morgon till kväll med antingen lektioner/repetitioner eller ute med båten för att göra man-överbord-övningar under segel eller övar perfekta tilläggningar – man backar in båten här nere.

Just på Malta passar man in kursen efter lågprisflygen från Skavsta. Kursen börjar direkt efter att planet landat och man körs tillbaka till flygplatsen efter att examen avslutats. Kursdeltagarna kan bo ombord på kursbåten centralt i staden. Man kan till och med ta med maken/makan, som kan shoppa på stan eller sola i sittbrunnen under timmarna som kursen pågår. Med fem dagars kurs och en eller två examensdagar är det en väl tillbringad vecka. Varje kväll efter kursen repeterade vi tidvatten, meteorologi, väjningsregler och dagersignaler med hjälp av kortlekar med till exempel en lanternkombination på ena sidan och svaret på den andra. Kortlekarna gjorde det enkelt att repetera.

Till dagen för den stora examinationen hade Richard Brown flugit ner från England. Richard hårdstartade provet redan vid niotiden på morgonen med en genomgång av den ”passage plan” över Engelska kanalen vi jobbat med dagen innan.

En ”passage plan” i examen görs på ett riktigt sjökort över till exempel Engelska kanalen, med några givna förutsättningar som båtfart, tidvattentabeller för Dover (referens för tidvattenströmmarna) och vindstyrka/-riktning.

Planeringen är sedan en del av examen.

Richard förhörde oss noggrant om hur vi tänkt och hur vi räknat. För min del underlättade det att jag i somras seglat i dessa vatten och bland annat har egen erfarenhet av att floden Westerschelde är en viktig ”tidal gate” och att man bör ha tidvattnet med sig i ryggen.

Eftersom tidvattenströmmarna är starka måste man göra strömtrianglar i princip för varje timme under den beräknade sexton timmar långa passagen, och dessutom räkna ut var och hur de många trafiksepareringszonerna skulle korsas på rätt sätt i sidoströmmarna.

De andra svenska kursdeltagarna – Stina Jansson, som är handledare på utsjöskepparkurser i Västkustkretsen och Volvoanställde spanjoren Carlos Barrera, som var hennes elev på förra årets kurs – hade all teori aktuell och hade inga problem med beräkningarna.

Jag hade å andra sidan en del praktisk erfarenhet av tidvatten men har aldrig behövt räkna med sådan precision, eftersom tidvattenkurvor och aktuella tider finns lätt tillgängliga i en modern plotter. Manuellt gjorda tidvattenberäkningar för sekundärhamnar var i princip nytt för mig.

Nästa uppgift var att genomföra en säkerhetsgenomgång, då vi skulle visa upp hur båtens ansenliga nöd- och säkerhetsutrustning var sammansatt och fick också demonstrera och resonera om hur den skulle användas i olika situationer.

Richard har tidigare jobbat i maskinrummet på handelsfartyg, vilket gjorde att vi alla fick visa motorns delar från sjövattensystemet till turbons kylning – något vi inte gått igenom innan, men genom att följa slangar och rör lyckades vi återfinna var alla delar satt och hur de fungerade. Andra förhörsförrättare kan ha sina favoritområden – allt från motorer till hur en helikopterräddning ska genomföras.

Sedan var det dags att kasta loss för att visa Richard att vi kunde hantera en stor segelbåt i nästan ingen vind alls. Vi fick olika uppgifter, bland annat att gå in till kaj på spring, ensam gå in långsides mot en lovartskaj och att ta den nästan 16 meter långa Bénéteaubåten in i den trånga marinan och sedan vända ut igen med en improviserad 5-punktsvändning.

Vid lunchtid gick vi ut från kaj under segel och sedan var det navigation under nästan åtta timmar, där vi tre som tog examen tillsammans fick olika uppgifter och gick omlott. En viktig punkt i examen är alltid att göra en man över bord-övning, vilket i den mycket svaga vinden inte gick helt bra. Stina startade helt frankt motorn och fick därmed pluspoäng, eftersom Richard inte uttryckligen sagt att vi skulle segla tillbaka till den överbordslängda fendern.

Att visa att man kan tänka själv och hantera olika situationer är viktigt under provet.

Vid mörkrets inbrott var det dags att göra ”pilotage” som förenklat är att bestämma position och kurser genom bland annat krysspejlingar och död räkning. Runt Maltas ostkust finns det bara några få grund, ett par flytande sjömärken och två-tre fyrar och alla användes till max för att skapa navigatoriska svårigheter under provet.

– What a shame there was so much missing; no wind, no tide, no log, no measured mile, no tidal port almanac, no interesting charts. Give me a rainy night in the Channel any day, sade Richard efter provdagarna en smula skämtsamt om att förutsättningarna varit milda.

På det hela taget gick examinationen bra och alla vi tre svenskar lyckades i provet och blev godkända Yachtmasters. I den andra examinationsgruppen ingick en sällskaplig italienare som bott i Bromma och jobbat på italiensk restaurang en gång i tiden. Han klarade inte alla moment och blev underkänd – men med möjlighet att göra ett omprov. En ganska hög procent (en av fem, vilket även stämde i vår kurs) brukar bli underkända – så visst gäller det att komma väl förberedd.

Jag kompletterade också med tillägget ”commercial endorsement”, man får då en kommersiell licens för att jobba som skeppare på ganska stora båtar (24 meter/200 bruttoton med 15 passagerare upp till 150 M från hamn), men ännu inte på båtar under svensk fl agg, där det är svenska regler som gäller. För att få detta tillägg ska man komplettera med intyg från en säkerhetskurs (till exempel Basic Safety) och en läkarundersökning innan man kan söka.

(Artikeln ursprungligen publicerad mars 2011)

Fakta om Yachtmaster och Master of Yachts

USA-baserade Master of Yachts är accepterad i 25 länder, och tas antingen hos Sjösportskolan i Långedrag eller på Sjöskolan i Stockholm.

Priset för kursen ”Limited” ligger strax under 37 000 kronor och inkluderar sju teoridagar, alla böcker och fyra hela dagar ombord på båten som även används under examinationen (som tar ytterligare en dag).

Förhandskrav: Basic Safety STCW-95 (cirka 12 000 kronor), VHF-certifikat, sjötid och distans; 50 dagar till sjöss, 3 000 nautiska mil (M) och minst fem nattseglingar varav två om minst 60 M.

Mer info om Master of Yachts: www.sjosportskolan.se

Den brittiska examen som kallas ”Yachtmaster” är vanligare i Europa. Hos Malta Sailing Academy kostar en ”brush-up”-kurs på fem dagar med blandad teori och praktik runt 4 000 kronor plus kostnaden för själva examen som är cirka 8 000 kronor (Coastal, Day Skipper och andra intyg blir billigare när ingen examinator måste flygas ner från UK). Boende på båten kan ordnas mot en extra kostnad.

Förhandskrav: VHF-certifikat, sjötid och distans; 50 dagar till sjöss, 2 500 M i tidvatten (de senaste 10 åren), fem 60 M seglingar varav minst två nattseglingar som skeppare eller vaktledare.

I Yachtmasterteorin ingår meteorologi, tidvatten i primär- och sekundärhamnar och tidvattenströmmar. Färdplanering.

Väjningsregler, utprickning och natt-/dagersignaler + fyrljus. Säkerhet. Förtöjning till brygga, boj i strömmande vatten. Pilotage (färdplanering och död räkning under gång, dag och natt).

Yachtmaster Offshore har ”commercial endorsement” som kräver läkarintyg och en extern säkerhetskurs (till exempel Basic Safety) och gäller fartyg upp till 200 bruttoton, 24 meters längd och 12 passagerare upp till 150 M från skyddad hamn. Kostar 32 pund extra för intyget.

Den högre graden Yachtmaster Ocean (motsvarar Master of Yachts Unlimited) är framförallt en examen i astronomisk navigation och meteorologi.

Man genomför regelbundna positionsbestämmelser under en havssegling och visar för examinatorn att man kan utföra beräkningarna.

Mer info om Yachtmaster: rya.co.uk (svenska arrangörer är bland andra www.orustmaritime.se, www.seglaiskottland.

se och www.stenhardt.se. eller mejla Leon Schulz på leon@reginasailing.com som ordnar kurser på Malta (genom Malta Sailing Academy, www.maltasailingacademy.com.

Svenska motsvarigheten Utsjöskepparintyget finns bland annat i Kryssarklubbens regi (och vissa studieförbund), och tar upp ungefär samma kunskapsområden som Yachtmaster men är helt teoretisk.

Provet för intyget kostar 250 kronor att göra och skrivs in i den blå intygsboken.

Mer info om Utsjöskepparintyget: www.nfb.a.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *