Vad gör du av dina utgångna raketer?

Home » Praktiskt » Vad gör du av dina utgångna raketer?

By micke on December 7, 2014. 2 Comments

nodrakter_utgangnaDet är nog många av oss som har gamla nödraketer i båten. En del av dessa fungerar även efter utgångsdatum, men en hel del gör det inte.

I en engelsk undersökning gjord av Yachting Monthly var det en mycket hög procent som inte längre fungerade efter utgångsdatum.

Under 1999 hanterade svensk sjöräddning 1116 fall som klassades som sjöräddning. Av dem var det 55 fall som initierades via raketer och annan pyroteknik. 42 fick ingen förklaring och ingen nödställd hittades.

Problemet för oss vanliga båtägare är att man inte kan se vilka som inte fungerar och som eventuellt kan vara farliga. Enda sättet är att byta ut dem emellanåt.

De gamla raketerna lämnar du bäst in till en butik som säljer nya nödljus, de är skyldiga att ta emot dem och göra sig av med dem på rätt sätt. Sedan hur det i verkligheten ser ut är en helt annan fråga eftersom de ska förvaras som explosiva varor, i princip i en särskild betongbunker.

Jag har ringt och kollat med Erlandssons brygga i Solna som säger att de tar emot gamla nödraketer när man köper nya. Men ring din butik innan du åker dit så du slipper bli besviken.

Jan-Erik Karlsson berättade följande: “Jag har lämnat in gamla fallskärmsraketer på polisstationen Stampgatan i Göteborg. Efter tips från bl.a. ”Viking”. Det gick utan problem. Verkar som personalen var vana vid detta.”

Men inte alla gör sig av med sina nödbloss på ett riktigt sätt.

Detta är klippt från undergroundwebbplatsen flashback.org 21 maj 2012, tidsangiven till klockan 23.38.

”Hej! Tänkte brassa av en Ikaros nödraket denna afton i närheten av Göteborg, specifik plats kommer efter avfyrandet. Tänkte kolla här om det finns några online som kan titta ut vid tillfället.
Raketen avfyras exakt 00:30 efter Fröken urs klocka. Skulle uppskatta edert deltagande i denna vetenskapliga studie.
För att höja stämningen en aning råder jag eder att sätta er till ro med en god konjak och en cigarr med fötterna bekvämt upplagda på en pall klädd i björnskinn.
Mvh Hästen”

Personen uppgav efter uppskjutningen att han stod på Ramberget vid Göta Älvs inlopp. Vi ringde upp JRCC som inte fått in någon rapport denna kväll, och inte heller SOS Alarmering kunde hitta något i sina loggar.

Detta gäller
”Nödraketer och handbloss är nödsignaler och missbruk är förbjudet enligt Brottsbalken. Om du har en raket vars bäst-före-datum gått ut, bör du istället återlämna den till någon som säljer pyroteknik. Dessa är skyldiga att ta emot den. Det är dessvärre vanligt att man istället skjuter av gamla raketer. Detta är absolut förbjudet enligt lag och kan leda till böter eller fängelse.”

(info från Sjöfartsverket)

 

Torkel Schlegel skrev:

Jag är jurist och i mitt arbete verksam på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som bl.a. är ansvarig för frågor om säker hantering av pyroteknik. (produktbestämmelser om just maritim nödutrustning finns dock inte hos MSB utan hos Transportstyrelsen)

Någon skyldighet för försäljare att ta emot utgångna nödraketer / pyroteknik finns inte i våra regelverk eller i lagstiftning vi arbetar med (här: lagen om brandfarliga och explosiva varor). En liknande bestämmelse finns dock riktad till tillverkare av explosiv vara men den får pga EUs regler om fri rörlighet för varor i det närmaste anses ha spelat ut sin roll.

Frågan om omhändertagande har varit föremål för mkt diskussion och en statlig utredning föreslog 2006 en skyldighet för försäljare att återta utgången konsumentpyroteknik och att polisen skulle ha ett generellt ansvar att ta emot explosiva varor från konsumenter. Förslagen blev dock inte verklighet men vi vet att många polisdistrikt ändå tar emot pyroteknik m.fl. explosiva varor för destruktion. (stort tack för det!)

Kommunerna har ett ansvar enligt miljöbalken att ta hand om hushållsavfall (Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. (MB 15:2)) Jag tycker att det är högst troligt att konsumentpyroteknik måste betraktas som sådant hushållsavfall som kommunerna är skyldiga att ta emot. Kommunerna tar emot mkt annat farligt avfall som spillolja, lösningsmedel, kvicksilver m.m. Även här tror jag att det faktiskt finns kommuner som tar emot nödraketer på sina avfallsstationer.

På Kryss borde fråga Sjöfartsverket vad det finns för stöd att hävda att försäljare ska ta emot utgångna produkter. (kanske något jag inte känner till?) Naturvårdsverket borde kunna upplysa om kommunernas skyldighet att ta emot hushållsavfall inkluderar fyrverkerier och nödraketer.

2 Responses to Vad gör du av dina utgångna raketer?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *