Utrustning: I stället för block

Home » Projekt » Fingalprojektet » Utrustning: I stället för block

By micke on May 9, 2012. 1 Comment

Lågfriktionsringar

En fördel är att man kan spara en del vikt – själva ringen väger bara några gram. Där det spelar roll är att inte ett tungt block med shackel slår mot något av sin egen tyngd eller skaver mot ett segel. Som suggor för försegelskot, leda revlina till rullsegel och kanske också uppe i riggen, lazyjacks eller för backstagen.

Priset är ungefär detsamma som ett enkelt block, från cirka 300 kronor med en dyneemastropp.

Finns att köpa hos till exempel Happy Yachting.

 

One Response to Utrustning: I stället för block

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *