Svårare för långseglare att hitta försäkring

Home » Aktuellt » Svårare för långseglare att hitta försäkring

By micke on December 19, 2018. 1 Comment

Det verkar som de svåra orkanerna i Västindien förra vintern har gjort att de stora internationella försäkringsbolagen har dragit öronen åt sig, vilket har gjort att de lokala/regionala båtförsäkringsmäklarna (”underwriters”) dragit tillbaka försäkringar utanför hemmavatten, eller gjort dem betydligt dyrare och/eller med strängare krav, vilket gjort att många långseglare har behövt hitta alternativ.

Alandia och Atlantica har i princip slutat med att försäkra för långsegling. Pantaenius har skärpt sina krav och kräver nu besiktning. Redan tidigare har de nekat ”billiga båtar” under cirka 500 — 700 000 kronor i försäkringsvärde vilket kraftigt påverkat svenska långseglare som oftare än andra nationer verkar seglar äldre och mindre båtar. Fortfarande har det gått att få tredjepartsförsäkring genom Pantaenius, vilket är ett krav i många europeiska marinor för att få ligga i dem.

Svårare och dyrare
På det hela taget är det svårare eller dyrare för långseglare att hitta en lämplig försäkring och många har vänt sig till utländska bolag. inför avseglingen av eskadern Viking Explorers som seglade över Atlanten i januari 2018, fick flera båtar besked från sina svenska bolag om kraftiga premiehöjningar eller villkorsändringar. Alternativa europeiska bolag, kända för att försäkra segelbåtar utanför deras hemmavatten, kontaktades för offert; som TopSail (UK), Yyachts (UK), Paul L’Ortye (NL) och Velos (DK).

Hitta en försäkring för Atlanten
Som ägare till Overseas 35:an ”Svea av Valleviken” ville vi utöka vår försäkring vi haft till Kanarieöarna med Pantaenius men fick svårtolkade krav om besiktning av ”legitimerad besiktningsman” från Pantaenius svenska kontor, som sedan ändrades efter ett mycket frågande mejl från vår sida till ”certifierad” eller ”professionell” besiktningsman — begrepp som inte finns i Sverige och som till och med Båtbesiktningsmännens Riksorganisation inte kunde förstå vad Pantaenius menade med (se ruta). Efter flera frågor från oss kunde de gå med på en lokal besiktningsman i Las Palmas som särskilt skulle beskriva skicket på riggen men också på båten i allmänhet.

Vi valde i stället att gå utomlands för att hitta alternativ och till slut valde vi brittiska Yyachts som både gav en rimlig premie men också de minst begränsande villkoren — dock fanns krav om landförvaring i Trinidad eller ABC-öarna under orkansäsongen (Grenada kunde också godkännas men bara med specifika orkanvaggor). Holländaren Paul L’Ortye som tidigare jobbat länge för Pantaenius. gav ett bra intryck men hade hårda specifika krav på både på besättningens formella utbildning och erfarenhet och vilken specifik utrustning som skulle finnas ombord. De var ett av två bolag som vi valde mellan, men som hade något sämre villkor än Yyachts. Premien var i princip likvärdig och drygt hälften av vad Pantaenius ville ha.

Viktigt att komma ihåg att man inte har kontakt med något ”försäkringsbolag” i egentlig mening utan snarare en försäkringsmäklare som plockar ihop ett paket som ska godkännas av ett eller flera återförsäkringsbolag (ofta europeiska eller internationella jätteföretag som tyska Allianz eller brittiska Lloyds).

Offerter
Exempel för en 35 fots (10,7 m) segelbåt från 2015 med seglingsområde Atlanten och Västindien. Förvaring på land i Västindien under orkansäsongen. Skeppare med Yachtmaster Offshore-behörighet (förutom fartygsbefäl klass 8, maskinbefäl kl 8, Skeppare B, etc) och besättning som seglat med från Sverige och korsat såväl Biscaya som fyradagars-överseglingen från Portugal till Kanarieöarna. Ombord finns ny livflotte, lifesling och nödsändare som sänder över satellit (PLB + Inreach tvåvägs-kommunikator) förutom flytvästar, livselar och mycket annat. Försäkringsvärde 800 000 SEK (lågt satt för billigare premie, dock en nackdel vid totalförlust).

Bolag                       Premie              Självrisk            Krav

Pantaenius (SE)* 25 000 kr        30 000 kr          Besiktningskrav

Velos (DK)            16 125 kr           20 000 kr         Orkansäsong syd om N12°07’

Paul L’Ortye (NL) €998               €1500                Utbildning och säkerhetsutrustning

Yyachts (UK)        €920                €850                  På land Trinidad orkansäsong alt ABC

*) Pantaenius UK och Tyskland lär ha lägre premier, men är båten svenskflaggad så kan man inte få en kaskoförsäkring annat än genom det svenska kontoret.

Slutsats
Man kan fråga sig om en heltäckande kaskoförsäkring verkligen är nödvändig för en längre seglats — och om samma pengar motsvarande premien insatta på ett reserverat bankkonto skulle kunna täcka de mindre och vanliga skador man eventuellt kan få. Åtminstone om man är rädd om sina grejor, seglar defensivt och ser till att vara en ”låg risk” som det heter på försäkringsspråk.

För många representerar dock båten kanske den näst största investering (efter en bostad) man någonsin kommer att göra, och då är en bra försäkring viktig.

Oavsett hur du gör, så bör du alltid ha en tredjepartsförsäkring och ett olycksfall/hemtransportskydd för dig och din besättning.

Båtbesiktningspersoner

Båtbesiktningsmännens Riksorganisation (BBR) har försökt lansera en ”auktorisation” men den är frivillig och kräver bara medlemskap i organisationen. En besiktningsperson kan också vara ”Förordnad av Svenska handelskammaren” eller “utsedd av Transportstyrelsen”, men där besiktningspersonen egentligen bara betalar en avgift till dem för att komma med på deras listor. Det finns inga krav från myndigheterna på båtbesiktningspersoner, till skillnad från de som besiktigar hus och lägenheter.

One Response to Svårare för långseglare att hitta försäkring

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *