Research: Elektrisk motor

Home » Projekt » Fingalprojektet » Research: Elektrisk motor

By micke on February 29, 2012. No Comments

Att välja bort en inombordsmotor som går på fossila bränslen för att i stället välja att installera en elmotor är ett aktivt miljöval – elektriska motorer förorenar inte.

Tanken är att motorn i Fingal ska vara en hjälpmotor att ta sig in och ut ur hamnar, inte för att bränna en hel dag för att komma från A till B. Sedan vill vi visa exempel på hur det går att göra en fritidsbåt lite miljövänligare om bara viljan finns (och man har gjort sin hemläxa) …

Men hur miljövänlig är en elmotor egentligen? Själva framdriften med elmotor är mycket miljövänlig liksom el producerad från förnyelsebara källor (Sol, vind och vatten), medan el från kärnkraft naturligtvis inte är det. Att välja en el-leverantör som använder miljövänlig el går att göra till sitt hus, men inte till elkontakten i båtklubben om inte klubben har tagit ett aktivt val för samtliga medlemmar. Det finns säkert sådana båtklubbar, men jag känner ännu inte till någon.

Låga driftkostnader är kanske det som lockar mest, med ständigt ökande diesel- och bensinpriser. Att ladda upp batteribanken kostar bara några kronor, om man inte hamnar i en gästhamn där ström kan kosta 20-60 kronor extra per natt oavsett hur mycket man använder. Men även det är förhållandevis billigt.

Men också det faktum att motorn är nästan ljudlös är en annan mycket omtyckt egenskap, man kan njuta av naturen. Den behöver heller inte startas, utan kan ge en knuff för att komma runt bättre i slagen eller för att klara den där udden i lä som man kommer allt närmare när man kryssar i skärgården.

Nackdelarna är att batterierna fortfarande inte är effektiva nog, i förhållande till vikt (och pris). Man behöver en större batteribank än normalt och troligen ger det ändå inte så många timmar motorkörning. En mätare håller koll på hur mycket kraft det finns kvar. Ett litet bärbart elverk kan ge backup de gånger man behöver.

Räckvidden är naturligtvis beroende på hur stor batteribank man har plats med. Men även farten spelar roll, Fingal skulle få en marchfart på  runt 4 knop och då klara runt 4 timmar (8 timmar vid 3 knop) med en 200 Ah (24 V) batteribank. Skulle jag vilja dra på med full fart är det förmodligen mindre än en timme, men då i en hastighet på upp mot 6,5 knop (skrovfarten)

Att ersätta sin gamla motor med en elmotor är ekonomiskt bara om den gamla dieselinombordaren är slut som motor. En komplett installation kostar ungefär som en liten inombordare när kabel, batterier och installation är betalat.

En annan fördel i jämförelse med förbränningsmotorer är att elmotorer innehåller få rörliga delar och blir nära nog underhållsfria.

Men i Fingal vill vi gärna ha en elmotor! Jag tror att även om det tar några år innan batterierna blir effektivare i förhållande till vikt, så är det rätt väg att gå. Men en elmotor kan säkerligen drivas även med kommande batteriteknik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *