Praktiskt: Installation av elmotor – del 1

Home » Aktuellt » Praktiskt: Installation av elmotor – del 1

By micke on March 12, 2015. 2 Comments

elmotor_1Att installera en miljövänlig elmotor är lätt, det är gjort på någon dag. Sedan kan du glida fram ljudlöst och inte störa någon när du kommer i sent i naturhamnen eller kanske för att ge en liten extra knuff när vinden tar slut i något trångt sund. En elmotor är alltid på och det är bara att vrida ett reglage och möjligen hör du lite vattenbubbel under aktern, men troligare ingenting.

Projektbåten Fingal   fick en elmotor. En av anledningarna var att jag ville testa intressant miljövänlig teknik. Så länge man tar batteriernas laddström från solceller eller 230 V landström, som kommer från till exempel vattenkraft och inte från kärn- eller kolkraft, är det ganska okej.

Elmotorer är dock inget nytt – eldrivna motorbåtar fanns redan för mer än 100 år sedan. Därefter blev det billigare att ha explosionsmotor. Fossilt bränsle och elmotorer försvann nästan helt. Att bränsle nu börjar bli dyrt är den främsta anledningen för många att skaffa elmotor i både båt och bil. Man kan spara mycket pengar …

En annan stor fördel är att elmotorn är nästan ljudlös. Det porlar om fören och ett litet vinande ljud från propelleraxeln kan anas när man är under däck.

Elmotorn väger 14 kilo
elmotorn_3När jag visar motorinstallationen för någon intresserad person, är det snarast det lilla formatet som fascinerar. Själva motorn väger bara 14 kilo. Tidigare satt där en gjutjärnsklump på 96 kilo. Att de fyra gelbatterierna väger 130 kilo tillsammans med styrelektronik och laddare, gör att vikten blir ungefär densamma som för den gamla Göta-bensinaren med bränsletankar och övrig utrustning.

Det finns modernare litiumjonbatterier, som bara väger en tredjedel av blybatterier. De är fortfarande så dyra, att jag väntar tills blybatterierna behöver bytas i framtiden. Batterierna är placerade lågt och centralt under kojerna i kajutan. Största vikten hamnar därmed centralt, snarare än långt akteröver där den gamla motorn satt förut.

Pannkaksmotorn är alltså mycket liten. Det finns numera nästan oändligt med plats under sittbrunnen. Elmotorn är också i princip underhållsfri – varken oljebyten, kylvattenskoll, luftning av bränsleledningar, justeringar av spridare eller annat …

Största nackdelen är möjligen att aktionsradien är mer begränsad. Det går inte att köra med “full gas” en hel dag med en liten batteribank – större bank medför såklart bättre räckvidd. Elmotorn tycker jag funkar perfekt som hjälpmotor – så som man använde motorer på segelbåtar för 50 år sedan, för att ta sig in i och ut ur hamnar och ta sig hem när det var vindstilla.

Genom kanalerna på eldrift
Fingal gick hela Göta och Trollhätte kanal med eldrift, med viss hjälp av segel på Vättern och Vänern. På “halv gas” gör båten runt 4,5 knop. Att köra 8-9 timmar om dagen var inga problem. Vi laddade med 230 V landström över nätterna i gästhamnarna – och räknade ut att en “full tank” kostade mindre än 8 kronor, men det bara om de två batteribankerna var tomma. I själva verket var det nog fråga om en del av den kostnaden …

Ett mindre elverk ombord kan göra att man slipper överraskningar, om man mest är ute i naturhamnar. Hondas 5 kW bensinelverk räcker fint ()

Läs Del 2 om installationen.

2 Responses to Praktiskt: Installation av elmotor – del 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *