Paying crew – vad bör de betala

Home » Aktuellt » Paying crew – vad bör de betala

By micke on October 19, 2018. No Comments

Image of Paying crew

Stellan på Marina med de tre kvinnor han hade som besättning under Atlantöverfarten i januari 2018 med Viking Explorers eskadern.

Paying crew? Vad är rimligt att en sådan ska ställa upp med i arbete och pengar?

Det finns många som numera finansierar hela eller delar av sin segling med att ta ombord betalande besättning (paying crew). De förväntas göra allt ombord, från att städa toaletten, laga mat i hög sjö till att ta fyratimmarsvakter vid rodret flera gånger om dygnet. Själva uppgifterna är förvisso rimliga! Men kanske inte vad alltid man betalar ombord …

Det är något av en gråzon mellan att vara betalande passagerare eller en kompis som är med som extra besättning ombord och bara betalar självkostnadspris. I ARC är det inte ovanligt att skeppare tar 1000 kr/dygn för “paying crew” och ligger då upp mot 30 000 kr per person för en översegling. Det är då mycket tveksamt om det inte snarare är en kommersiell verksamhet som kräver högre behörigheter, bättre utrustning och båt anpassad för att vara handelsfartyg snarare än en vanlig fritidsbåt …

Tittar man på vad mat, bränsle, båt-/olycksfallsförsäkring och ev deltagaravgift i ARC så är en rimlig kostnad runt 200-300 kr/dygn om man ska hamna närmare ett självkostnadspris. Vilket skulle medföra runt 6000-9000 kr för en ARC-segling på 30 dagar.

Faktum är att “paying crew”-finansierade båtar blir allt vanligare i ARC och en försiktig uppskattning så utgör dessa båtar runt en tredjedel numera. Det är små flytande företag och 300 000 kronor betalade tre engelsmän till en tysk skeppare som lever på detta hela året och har gjort det i 20 år.

Det finns båtägare som argumenterar att slitaget på båten blir större då en person (eller flera) som inte känner båten än den vanliga besättningen.

Betalande besättning inget juridiskt begrepp
Olika länder har olika regler, men för svenskflaggade båtar är lagar/regler tämligen stränga även om det bara är vid olyckor som det görs någon utredning och skepparen riskerar att åka dit. Men det är alltså inte förbjudet med betalande besättning …
(Högsta domstolen har i “Merengue-fallet” (2009) kommit fram till att “paying crew” inte ska betraktas som besättning, utan som passagerare och då ställs högre krav på behörigheter och båtens utrustning och klassning – bara kraven för brandskyddet för motorrummet gör att i princip ingen fritidsbåt i plast kan bli “passagerarbåt” utanför svenska skärgården …).

Vår egen erfarenhet
Under Atlantöverfarten tog vi ombord pojkvännen till en kompis till Lotta när vi seglade över i början av januari 2018 (med Viking Explorers) och tog 250 kr/dygn som täckte mat, bränsle och allt, utom kostnader i land (och eget godis). De flesta kostnader, utom möjligen extra mat/dryck, skulle vi ändå ha haft (dvs bränsle/försäkring) men med fördelen att vi får sova längre på nätterna och har extra handkraft om något skulle hända. Vi hade några kontroverser om städningen, men i övrigt var det en bra erfarenhet och en utmärkt extra resurs som tog sina nattvakter, skotade om när det behövdes, inte blev sjösjuk och lagade mat även när det gick vågor …

På bilden till artikeln är det Stellan på sin Wasa 420 “Marina” som tar ombord många extra besättningspersoner när han seglar runt och har gjort det till sin möjlighet att segla långt. Han har tyckt att det funkat väldig bra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *