Långfärdsmotorbåten: Trawler

Home » Perfekta båten » Långfärdsmotorbåten: Trawler

By micke on September 25, 2014. 2 Comments

Mickes trålare 24_C_Vetus_EJag har funderat hur en liten, kompakt motorbåt på runt 8 meter skulle kunna fungera att bo och arbeta flera månader per år. Storleken ska göra det enkelt att få plats i en hamn eller att köra den på en trailer. Här är några tidiga idéer …

Långfärdsmotorbåten är en bränslesnål båt som gör det möjligt att stanna ute någon eller några veckor utan att behöva uppsöka en sjömack. Den ska även ha plats för pentry och kyl och behöver därför troligen möjlighet att ladda batterier i naturhamn.

Grundidén för konstruktionstävlingen är en båt som är cirka 7,50 meter lång, 2,98 meter bred och har ett djupgående på drygt en halvmeter. En motor på 15–25 hk och 500 liter diesel skulle göra det möjligt att köra över till Skagen eller Visby eller bara vara ute långa perioder, långt från mack och affär. Två korta kajaker (cirka 3,2 meter) vore väldigt trevligt att kunna lägga på taket för vidare upptäcktsfärder, när man väl kommit ut till den grunda ytterskärgården.

Många långfärdsmotorbåtar är konstruerade i Nordamerika – de har sina fiskebåtsliknande trawlers, men även andra deplacerande typer som påfallande ofta är linjesköna. Typen stämmer mycket väl överens med det slags motorbåtar som beskrivs i detta inlägg – sjösäkra och bränslesnåla. Nackdelen kan möjligen vara att de i likhet med de flesta fiskebåtar rullar ganska mycket. Amerikanerna brukar ha paravaner (”torpeder” som släpas efter båten) på master och som dämpar rullningen i höga vågor. Större båtar kan ibland vara utrustade med ”aktiv rullningsdämpning” – i princip två datorstyrda roder som kompenserar rörelserna i vågorna. För våra skyddade vatten ska inte detta behövas, men möjlighet till ett stödsegel kan vara värt att tänka på.

2 Responses to Långfärdsmotorbåten: Trawler

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *