Långfärdsmotorbåten: Katamaran

Home » Perfekta båten » Långfärdsmotorbåten: Katamaran

By micke on September 25, 2014. No Comments

PåKryssKatta3_DVi hade en konstruktionstävling om att ta fram bra och intressanta lösningar för en långfärdsmotorbåt i tidningen På Kryss under 2013-14. För att söka oss en bit bort från alltför konventionella lösningar kan vi också fundera kring en liten katamaran.

Fördelen är att ytan mellan skroven kan bli stor. Nackdelen är att överbyggnaden troligen blir alltför ful om den tillåter ståhöjd i denna storlek. Nere i skroven däremot blir det full ståhöjd.

Tittar man på vad som finns på marknaden tycks det behövas en längd på 12 meter för att tillåta full ståhöjd i en katamaran. Det blir en väldigt stor båt att ta in i en trång gästhamn, men den blir desto bättre att lägga för ankar i någon grund vik. Utmaningen är att få funktion och hyggligt boende i en kortare skrovlängd, utan att överbyggnaden blir alltför hög och ful.

”Kattan” i detta konstruktionsexperiment är tänkt att bli mellan 8-9 meter; säg 8,5 meter lång och 3,5-4 meter bred. Det blir inte ståhöjd annat än i nere i skroven, men i alla fall cirka 1,70 meter i mittendelen. På grund av bredden blir katamaraner ofta svåra att ta på en trailer.

Två utombordsmotorer (á 15-30 hk) ger bra manöverbarhet och gör det möjligt att komma in i grunda vatten på cirka 30 centimeter, när man vinklar upp dem något. En katamaran ger mycket stora innervolymer och är en båttyp som inte är så vanlig i Sverige. Den skulle kunna passa perfekt för våra vatten och borde kunna få bättre genomslagskraft än de två övriga idétyperna i denna artikel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *