Insänt: För/nackdelar med bredband vs. pulsradar

Home » Utrustning » Insänt: För/nackdelar med bredband vs. pulsradar

By micke on November 4, 2014. No Comments

radarFrån läsaren Lars Lindborg som med en Groop-designad Netta 30 planerar för en långsegling.

Lars har sänt en jämförelse med för och nackdelar med bredbandsradar (modulerande signal) och en mer traditionell pulsradar. Lars har en pulsradar ombord.

Simrad bredbandsradar 3G:
– Startar direkt från strömavbrott.
– Den ser föremål som ligger intill båten.
– 5,2° lobvinkel. Saker som är närmare varandra än 170 m på 1 M kan man inte skilja åt.
– Vid kontinuerlig drift drar den 18 W eller 1,5 A i snitt.
– Att racon fyrarna inte aktiveras har minde betydelse för plottern talar ändå om var man är.
– Radarn själv ställer in känsligheten när man skiftar avståndsområde.
– Den digitala bildbehandlingen gör att man får en skarpare bild.
– Man kan montera radarn lågt utan att riskera farlig strålning för ombordvarande.
– Den lägre monteringen hindrar längre sikt (jordytan är välvd) men man behöver inte se längre än 3 M.
– På öppet hav kan den lägre monteringen hindra sikten p.g.a. havsdyning.
– Sändaren har en effekt på 0,165 W och orkar inte tränga igenom dimman.

JRC 1500 Pulsradar:
– Behöver 90 s för att starta från strömavbrott.
– Startar direkt från standby. Tar 0,5 W i standby.
– Den har en 25 m död radie närmst båten som kan vara besvärande.
– 5,2° lobvinkel. Saker som är närmare varandra än 170 m på 1 M kan man inte skilja åt.
– Vid kontinuerlig drift drar den 30 W eller 2,5 A i snitt.
– Om man seglar utomskärs och låter radarn arbeta 40 s var 5:e minut blir snittförbrukning 4,5 W eller 0,38 A.
– Racon fyrar aktiveras och ger ytterligare en källa för positionsbestämning.
– När man skiftar avståndsområde måste man själv ändra känsligheten. (1 inställning)
– Saknar en digital bildbehandling.
– Man bör monteras radarn en bit upp för att komma ur strålningsfältet.
– En högre montering gör att horisonten kommer längre bort.
– Den högre monteringen gör också att man ser över havsdyningarna.
– Sändarpulsen har en effekt på 2000 W och orkar slå igenom dimman.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *