Idén till Fingal

Home » Projekt » Fingalprojektet » Idén till Fingal

By micke on March 27, 2012. No Comments

Den 19 december 2005 hittar jag första anteckningen om en Fingal.

Det var Lasse Fjelddahl i Göteborg som – och detta är intressant eftersom jag nu kan datera detta exakt – kom med iden om att bygga om en Fingal strax före jul 2005.

Han förslag på att förbättra en ful båt var då att sätta fathead-storsegel och komplettera med Code Zero på en Fingal för att göra den till en vass seglare och kanske flusha däcket helt. Mitt motförslag var i stället att göra den så vacker som möjligt och sätta upp gaffelrigg.

Idén låg alltså och grodde i nästan sex år innan det blev dags att sätta sågen i en billig Fingal …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *