Fråga: Billig diesel på långsegling?

Home » Veta mer » Fråga en långseglare » Fråga: Billig diesel på långsegling?

By micke on September 28, 2014. 1 Comment

sjomackFråga: Vi seglar i Skottland på väg mot Portugal och Västindien. Vi vill hitta bästa (billigaste) plats att fylla bränsle.

/Ingela och Mats

Svar: Sedan november 2008 har momslättnaden för båtdiesel tagit bort i Storbritannien – man kan dock hävda att en del ska användas till värmaren och dela upp det så 40 % kan ha den lägre skattesatsen och 60 % har full momssats. Alla båtmackar ordnar det.

Billigast i era trakter är skattefria Jersey och de andra kanalöarna. Annars Gibraltar eller Ceuta längre söderut vara alternativ. Venezuela är bästa alternativet när ni kommit över Atlanten, med diesel som kostar bara någon krona per liter. Arabstaterna ytterligare lite senare under seglingen är också mycket billiga.

Men att tanka diesel i Storbritannien är fortfarande något billigare jämfört med Euroland.

/Micke

One Response to Fråga: Billig diesel på långsegling?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *