Flagga över topp

Home » Förberedelser » Flagga över topp

By micke on October 28, 2014. No Comments

flaggspelEnligt vissa länders regler, ska signalflaggorna N och C finnas ombord (dessa två, som betyder ”ja” och ”nej” är en internationell nödsignal). Den helgula karantänsflaggan ”Q” är också bra att ha.

Har du hela flaggspelet ombord och vill göra en flaggning över topp, så är ordningen annan i resten av världen jämfört med Sverige (som har ABC1DEF2… etc)

Internationell ordning från fören till aktern: E Q p3 G p8 Z p4 W p6 P p1 I Code T Y B X 1st H 3rd D F 2nd U A O M R p2 J p0 N p9 K p7 V p5 L C S.

Prisexempel: På Hjertmans kostar ett komplett ställ från 890 kr.

A Dykare i vattnet, håll undan
B Jag lastar/lossar/tranporterar farligt gods
C Ja
D Håll undan, jag har svårt att manöverera
E Jag ändrar kurs mot styrbord
F Jag är havererad, tag kontakt med mig
G Jag behöver lots. För fiskebåt: Jag tar hem redskap
H Jag har lots ombord
I Jag ändrar kurs mot babord
J Brand ombord och last av farligt gods. Håll undan
K Jag vill ha kontakt med dig
L Till sjöss: Stanna omedelbart/I hamn: Karantän
M Fartyget står stilla
N Nej
O Man överbord
P I hamn: All personal till fartyget
Q Fartyget är fritt från smitta
R
S Jag backar
T Partrålning vid fiske. Håll undan
U Du är på väg mot fara
V Jag behöver hjälp
W Jag behöver läkare
X Fortsätt inte utan avvakta mina signaler
Y Jag draggar
Z Jag behöver bogsering

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *