Dubbla pass

Home » Förberedelser » Dubbla pass

By micke on October 28, 2014. No Comments

passÄven om Sverige är med i EU och Schengensamarbetet krävs ett pass vid resa till andra Europeiska länder med båt. Egentligen säger reglerna en legitimation som visar nationalitet, men dessa finns ännu inte i Sverige, därför gäller inte till exempel körkortet som inte visar vilken nationalitet du har.

Reser man inom Europa är det sällan någon vill se passet och det blir inga stämplar när man besöker inklareringen. Däremot utanför Europa (inklusive Norge, Kanalöarna som inte är med i EU) så ska man klarera ut och in mellan länderna. Norge kräver inte att svenskar gör det, men på kanalöarna ska man klarera in. Storbritannien är inte med i Schengen och här ska man ringa ett telefonnummer ett dygn innan man är framme och anmäla sig hos Tullen och/eller Kustbevakningen. Det tycks dock inte vara något straff förenat med att inte göra det än så länge.

Man kan inte ha dubbla pass som svensk medborgare, men väl ett “extra pass” – ett pass kostar 400 kronor styck, men om man blir av med sitt pass utomlands blir kostnaderna innan man ordnat ett nytt provisoriskt pass som bara gäller en (1) gång minst 1600 kr (2013) på en svensk ambassad förutom kostnaderna att personligen ta sig dit. Så ett undangömt extrapass i nöd-väskan (gärna vakuumförpackad) kan bli en billig försäkring.

Det är tillåtet (se faktarutan) med extrapass, men ibland kan passpersonalen behöva upplysas om detta.

Jag hade med mig en utskrift av reglerna till Polisens lokala passkontor, men behövde inte visa dem. Det krävs att man har skäl och min motivering var att jag ofta är ute och reser med kort framförhållning och på avlägsna platser utan svensk beskickning (där man kan få ett nytt pass). De vill ha ett skrivet intyg från min chef (vilken är jag själv) och efter en knapp minuts formulerande vid disken på passexpeditionen med en lånad bläckpenna på ett vanligt vitt kopieringspapper, gick det alldeles utmärkt att beställa det extra passet. Två veckor senare kunde jag hämta ut dem båda för 800 kronor.

RPSFS 2009:14 / FAP 530-1

9 kap. Extra pass
1 § Enligt 14 § passförordningen (1979:664) får extra pass utfärdas för en passinnehavare som för sitt arbete eller av annat särskilt skäl har behov av mer än ett giltigt pass.
Sökandens underlag till ansökan om extra pass ska innehålla uppgift om den tid under vilken sökanden behöver detta. Uppgifterna i underlaget ska antecknas i RES.
Vid beslut om bifall till ansökan om extra pass ska även sista giltighetsdag anges i RES.
Allmänna råd
Särskilda skäl kan föreligga t.ex. om
1. sökanden ska resa till länder mellan vilka det råder sådana politiska förhållanden som gör det omöjligt att resa in i ett av länderna med ett vanligt pass, vilket har använts för en resa till ett annat av länderna,
2. sökanden vid en resa måste ha sitt vanliga pass inlämnat hos en utländsk myndighet för att erhålla visering eller uppehållstillstånd avseende en annan resa, eller
3. ett vanligt pass har fulltecknats genom inrese-, utrese- eller viseringsstämplar innan passets giltighetstid har gått ut och det i passet finns en visering som fortfarande gäller.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *