Docking 360: Joystickstyrning i hamn

Home » Utrustning » Docking 360: Joystickstyrning i hamn

By micke on June 5, 2012. No Comments

docking_360I bland kan det vara påfrestande att manövrera en stor båt in i en trång gästhamn. På franska Jeanneauvarvets större segelbåtar finns numera ett system med bogpropeller och ett 180 grader vridbart S-drev som kontrolleras av en joystick som gör allt enkelt.

Med en diskret liten vridbar pinne kan jag styra båten precis dit jag vill – det behövs ingen styrfart eller särskilt mycket planering eftersom det är enkelt att ligga still och avvakta. Jag kan vrida båten runt på en femöring eller styra den rakt åt sidan för en elegant fickparkering. Eller backa i en S-kurva för att komma in i en särskilt trång plats. På en knapp halvtimme hade jag skaffat mig tillräckligt med erfarenhet för att kunna fickparkera så att .

Konceptet är enkelt. Inombordsmotorn är kopplad till ett vridbart drev som kan rotera 180° åt båda hållen, vilket gör att när du når gränsen måste vrida åt andra hållet nästan 360 grader innan du kan fortsätta. Joysticken överför kommandon till en mikroprocessor, som först låser rodret midskepps (som man alltså inte använder alls) med hjälp av autopiloten. Sedan styr en enkel rörelse av joysticken det vridbara drevet koordinerat med bogpropellern.

Under mina tester påverkar vinden båten vilket inte mikroprocessorn kan kompensera utan du måste också använda bogpropellern separat för att kompensera. Inte svårt, men lägger till ett extra moment.

Liknande system har funnit i flera år för motorbåtar, till exempel Volvo Pentas IPS system, men nu kommer det till segelbåtar också. Så detta är närmast en trendspaning på det som säkerligen kommer att bli vanligasre – speciellt när det så småningom blir billigare.

Målgruppen för joystickstyrning är troligen de som slutat sitt aktiva arbetsliv, har en bra ekonomi och som gärna tar till teknisk hjälp för att göra båtlivet lite enklare i hamn.

De flesta som köper en ny båt idag har ofta redan stor erfarenhet sedan många års båtägande och de flesta klarar sig med en vanlig inombordare och kunskap om skovelhjuls-effekten på propellern. Men med åldern är det kanske inte längre lika smidigt att hoppa ner på bryggor eller göra snabba förflyttningar. Med ett sådant här system kan man ligga helt stilla, även i sidvind, och sedan vrida in sig på en trång plats med krypfart med gott om tid att förbereda sig.

360_docking-1Jag upplevde Docking 360/POD 90-systemet tillsammans med en 54 hk Yanmarmotor som fanns i testbåten som mycket praktiskt – trots att jag själv egentligen inte har några större problem med att manövrera båtar upp mot femtio fot i hamnar så länge det inte blåser för mycket, så tar det bort mycket av den oundvikliga stressen som kommer det faktum att man aldrig vet exakt hur det ser ut i en liten hamn man besöker första gången och vilken plats som kan vara möjlig att tränga in sig på. På det tillkommer det faktum att många båtägare som kvällsnöje gillar att sitta med en drink i handen i sittbrunnen och betrakta och kommentera inkommande båtar, vilket lätt kan öka stressnivån lite ytterligare…

Det finns fortfarande lite inkörningsproblem trots att det funnits två år på marknaden. Bland annat så tycks den elektroniska synkroniseringen mellan drev och bogpropeller inte vara helt perfekt – när jag drog joysticken rakt åt sidan så var man ibland tvungen att styra upp fören med hjälp av den separata kontrollen till bogpropellern. Naturligtvis är det säkert en fråga om att ställa in avvägningen i den datorkontrollerade styrningen. Kanske hade vinden också en viss effekt som datorn hade svårt att kompensera för (det kommer säkert en teknisk lösning för detta också så småningom).

Om elektroniken går sönder kan motorn fortfarande användas men då bara i läge rakt fram – och ingen back finns eftersom det krävs att drevet vrids 180 grader, utan det är då en fråga att ta sig in till hamn och sedan få hjälp att förtöja.

Det faktum att det inte finns något backslag (”växellåda”) innebär också att drevet ska vridas runt innan varje manöver, vilket ger en fördröjning på några sekunder. Det visade sig att jag snart lärde mig detta och att eftersom man aldrig behöver köra fort fram för att sedan slå full back strax innan bryggan, så spelar denna fördröjning liten roll så fort man har vant sig.

Priset ökar med runt 200 000 kronor utöver den grundutrustade båten, men enligt varvets representanter visar sig att en majoritet, upp mot 70-80 procent, väljer till Dock 360 när de köper en båt som har detta (över 40 fot i Jeanneaus båtar). Men då ingår drevet, autopilot, bogpropeller och all styrning.

Det finns inget tekniskt som hindrar att även mindre båtar kan använda detta, eller liknande, system. Bénéteaus heter Dock & Go, ett annat tyskt system heter ComfoDrive. För motorbåtar med dubbla drev eller utombordsmotorer finns också flera olika system, bland annat Volvo Pentas IPS och Telefelx system för utombordare.

En video från Yachting Monthly som visar Bénéteaus Dock & Go:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *