Dengue, chikungunya och zika

Home » Förberedelser » Dengue, chikungunya och zika

By micke on January 29, 2016. No Comments

myggaDet finns en rad otrevliga sjukdomar som kan spridas med myggor. Här är några exempel på av de vanligaste sjukdomarna, som sprids med myggor, och framförallt Aedes aegypti.

Dengue
Inom en vecka eller två får man influensa liknande symptom som i värsta fall kan vara allvarliga och ta lång tid att bli av med. Finns över hela Västindien och hela Söderhavet. Det går i vågor och i vissa perioder är det värre. Denguefeber överförs av flera arter av myggor, främst Aedes aegyptii.

Chikungunya 

Chikungunyafeber (populärt “chikfeber”) orsakas av chikungunyaviruset och rapporterades redan på 1950-talet i Östafrika. Chikungunya betyder ”det som är böjt” på afrikanska språket Makonde och syftar på att den drabbade till följd av ledvärk får en böjd kroppshållning.

Inkubationstiden är ungefär en vecka. Sjukdomen yttrar sig som hög feber, muskelvärk, huvudvärk och svår värk i de små lederna. Det finns inget motmedel mot viruset, men mot själva myggan kan man skydda sig på samma sätt som mot andra myggor. Mot infektions- besvären kan man ta lindrande medel och sjukdomen går över av sig själv efter en tid.

Chikungunyafeber har haft enstaka utbrott i Europa (Italien och Madeira) men sedan 2013
är den vanlig på öarna i Västindien där den först började på St Martin. Chikungunya har även rapporterats från Asien, öarna i Indiska oceanen, västra Stilla havet, Centralamerika och Florida.

Zikafeber
1,6 miljoner Brasilianare har redan insjuknat och nu varnar man också för att det kan ge fosterskador om en gravid person blir smittad. Zikaviruset drabbar just nu (januari 2016) främst Syd- och Centralamerika, närheten till Västindiens öar gör att vi troligen kommer att se den där också i allt större utsträckning; rapporter om Martinique, Guadeloupe och Barbados finns redan.

Det finns inget vaccin, så samma som gäller för dengue och chikungunya beskrivet här ovan gäller också Zika. Det finns inga rekommendationer från svenska myndigheter om områden att undvika, inte ens för gravida, men Europeiska hälsoorganisationen ECDC håller en uppdatera sid mld information.

Så här skriver svenska Wikipedia ”Zikavirus (ZIKV) är ett virus i familjen flavivirus. Viruset överförs av Aedes-myggor och kan hos människor orsaka en vanligen mild sjukdom som kallas Zikafeber och som sedan 1950-talet tidvis har förekommit inom ett smalt bälte längs ekvatorn från Afrika till Asien. Under 2014 spred sig viruset österut över Stilla havet till Franska Polynesien och vidare till Påskön, för att senare under 2015 fortsätta till Sydamerika, Centralamerika och Karibien. Utbrottet klassades som en pandemi. Sjukdomen är som en mild form av denguefeber, och kan för närvarande inte behandlas eller förebyggas med läkemedel eller vaccin.” Länk till originaltext Wikipedia

Malaria
Malaria har störst utbredning i Asien, Afrika och Sydamerika men finns också på många andra platser. Du skyddar dig att äta en eller flera typer av malariatabletter under tiden i malariaområdet samt en eller ett antal veckor efter utresan.

Malariaprofylax kan ofta köpas på plats och då får du det mest verksamma medlet. Olika områden kräver olika medel eftersom malariaparasiten blir resistent mot medicinerna.

Läkare på plats är ofta skickligare att rätt diagnostisera malaria, än en läkare hemma i Sverige som sällan eller aldrig ser sjukdomen.

Läs mer på Wikipedia om bakgrunden till Malaria.

Hälsoorganisationen ECDC har mer information om nuläget.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *