Byggblogg: onsdag 22 februari

Home » Projekt » Fingalprojektet » Byggblogg: onsdag 22 februari

By micke on February 23, 2012. No Comments

På plats på Nya Djurgårdsvarvet vid halvfyra på eftermiddagen efter dagens artikelskrivande om Ipad/Smartphone-appar.

Det börjar bli ganska skräpigt under båten och för att få bort lite material började jag att trimma till den delen av överbyggnaden jag tidigare sågat bort. Tanken var att kontrollera om denna del hade samma kurvatur som den låga delen som är kvar på Fingal och att den då skulle kunna lamineras ihop med denna för att bilda ett komplett tak – och spara en hel del lamineringsarbete. Och inte minst så skulle gamla nedgångsluckan kunna återanvändas och spara ytterligare arbete.

Men just den gamla luckan ville inte ge med sig. De gamla mässingsskruvarna hade ärgat ordentligt och hade mjuka skallar som skadades när jag försökte skruva upp dem. Genom att lägga överbyggnaden upp och ner på betonggolvet i båtskjulet kunde jag lägga tyngd bakom skruvmejseln. Efter en dryg timme hade jag fått bort alla skruvar utom en; den tog jag i stället med vinkelslipen. Jag slipade sedan bort fläckar och gammalt kontaktlim med en slipskiva på vinkelslipen. Handskar och ansiktsskydd var nödvändigt för det dammade ordentligt, eftersom inget fäste finns för grovdammsugaren på vinkelslipen.

De mossbelupna massiva teakbitarna till luckgaraget räknar jag med att slipa ner och återanvända – en grundläggande tanke för Fingalprojektet är att återanvända så mycket som möjligt för att minska miljöbelastningen som ju varje båtbygge utgör.

Och på tal om miljö – en miljöstation har jag börjat bygga under båten. Allt material som inte ska återanvändas sorteras i påsar och lådor för att sedan antingen gå till en miljöstation eller kanske säljas i den mån det har något värde.
Jag har också träffat en miljökonsult Petra Michelsen på Yggdrasil som ska hjälpa mig att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Att certifiera ett så litet projekt för 14001 är inte billigt, men att använda metoderna går att göra ändå. Vi tittade också på Svenskt Marintekniskt Forums Ecoboat index och funderade på om vi kunde jobba enligt den mallen. Det verkar som indexet främst rör nyproducerade båtar, men vi ska ställa frågan till projektledarna om den fungerar för fritidsbåtar som renoveras/byggs om.

Kvällens jobb var alltså främst i att såga ner resterna från överbyggnaden till hanterbara bitar.

Jag testade sent på kvällen också bågformen med hjälp av luckgaragets framkant, som indikerade att de var tämligen lika, så jag går vidare med att försöka få ihop dessa delar efter att ha bestämt exakt hur lång kabinen ska bli. Det är alltid en massa beslut som måste tas …

Arbetstid 5,25 h

Ackumulerad tid: 65,25 h

Ackumulerade kostnader: 25 244 kronor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *