Byggblogg: måndag 19 mars

Home » Projekt » Fingalprojektet » Byggblogg: måndag 19 mars

By micke on March 19, 2012. No Comments

Det mesta av inredningen är borta

Fingalprojektet har kommit genom rivningsfasen och vi ska nu påbörja uppbyggnadsfasen. Eftersom många delprojekt inte kommer ha standardlösningar krävs en hel del extra research för att hitta utrustning och de personer som har rätt kunskap för att vi ska komma vidare.

Fingalprojektet har glädjande nog väckt mycket intresse och många har bidragit både med råd och tips på utrustning. Just när detta skrivs finns det fortfarande en del frågetecken. Bland annat runt riggen, som jag just nu också kollar om det går att göra av aluminium (som målas för att påminna om trä) i stället för norrländsk gran.

Att utrusta Fingal med elmotor är lite extra spännande – det är fortfarande en teknik under kraftig utveckling, framförallt när det gäller batterierna.

På nästa sida finns en del av den research jag gjort på de olika delprojekten. Det är mycket mer information som måste fram och det hela tar alltid mycket mer tid än vad man tror och projektplanen håller inte riktigt. Men målet är fortfarande att provsegla i sommar.

Jag hoppas att ni som bor i närheten kommer ner till Nya Djurgårdsvarvet den 31 mars och träffar såväl mig som andra hantverkare som jobbar med våra svenska kulturbåtar, som till exempel träbåtsprofilen Per Wermelin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *