Bok: Bill och Laurel Cooper – ABC för långfärdsseglare

Home » Veta mer » Andras böcker » Bok: Bill och Laurel Cooper – ABC för långfärdsseglare

By micke on April 5, 2015. No Comments

cooper_abc_for_langfardsseglareEn översatt handbok i långfärdssegling där man har enkätfrågor med plus och minuspoäng beroende på svaren och som ska hjälpa läsaren att komma fram till detsamma som författarna vill poängtera.

Men här finns också en hel del goda råd och översättaren Kerstin Stålbrand poängterar när de blir alldeles för brittiska (och det blir de!) och ger differentierade råd som fungerar bättre för nordbor i en rad fotnötter.

Så här skriver förlaget om boken:

Detta är en handbok för långfärdsseglare. Här finns allt man behöver veta. Boken riktar sig både till de seriösa som verkligen kommer iväg, till drömmarna som föredrar att uppleva äventyren i favoritfåtöljen och till de tveksamma, de som undrar om de vågar kasta loss och om båtlivet verkligen skulle passa dem.

Författarna har utarbetat ett test, vilket kan bidra till att potentiella långfärdsseglare får hjälp med planeringen samtidigt som de ökar sin självkännedom. Framför allt belyser dock testet svårigheterna med att bryta upp och leva ett nytt liv – under en kortare tid eller för gott – och tar upp problem många inte tänker på förrän de ställs inför dem.

Presumtiva långfärdsseglare behöver inte lära sig allt genom egna misstag. Författarna lotsar gärna, ofta med en klackspark eller glimten i ögat, sina blivande kollegor förbi blindskären. Och de är många. Hur ser en passande båt ut? Hur håller man den i skick? Vilken utrustning bör man ha? Vad kräver säkerheten? Hur handskas man med livsmedel, sjukdomar, ohyra och fukt ombord? Tusen och en frågor som det är bra att ha svaren på, eller i alla fall ha tänkt igenom innan man kastar loss.

Författarna, det engelska paret Bill och Laurel Cooper, har levt på olika båtar i mer än tjugo år och samlat erfarenheter de gärna delar med sig av. De har skrivit flera böcker om segling. Denna bok, med originaltiteln Sell out and sail, revideras fortlöpande och har blivit en ovärderlig handbok för tusentals seglare.

ISBN 91-518-2923-1

Rabén Prisma 1996 (original från 1986)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *