Blir 2015 ett El Niño-år?

Home » Förberedelser » Blir 2015 ett El Niño-år?

By micke on May 30, 2015. No Comments

el_nino_noaaMycket talar för att det kan bli ett extrasvårt El Niño-år i år. Meteorologen Andrew B. Watkins på Bureau of Meteorology i Australien säger att de tidiga tecknen tyder på att värmeökningen i havet blir hela 2,4 grader Celsius, medan det räcker med 0,8 grader över den normala temperaturen för att det ska bli ett El Niño-år.

Flera andra meteorologiska institut säger också att tecknen pekar på ett extra kraftigt El Niño-år.

El Niño är en onormal värmeökning i Stilla Havet vilket skapar att havsströmmarna ändrar riktning, vilket i sin tur kan ge ett mycket svårförutsägbart väder med i första steget minskade passadvindar.

Både fler orkaner och större stiltjeområden kan bli effekten. Och det är inte bara Stilla Havet som påverkas. Fenomenet El Niño brukar bildas vart 2-7 år och 1997/98 var ett kraftigt El Niño-år och som gjorde begreppet känt i hela världen (då jag var nere i Söderhavet och seglade).

Forskarna tror att 2015 kan bli värre än 97/98 …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *